مهاجرت به نیوبرانزویک با حمایت کارفرما

روش مهاجرت به نیوبرانزویک با حمایت کارفرما مهاجرت به کانادا از طریق کار مخصوص نیروی کار متخصصی است که پیشنهاد کار تمام وقت از یک کارفرما در نیوبرانزویک دریافت کرده‌اند.

متقاضیان روش مهاجرت به نیوبرانزویک با حمایت کارفرما باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • سن 55-22 سال داشته باشد.
 • مهارت زبان کافی برای کار پیشنهاد شده جهت مهاجرت به نیوبرانزویک را داشته باشد. در صورتی شغل پیشنهادی یکی جز مشاغل سطح C و یا D  در NOC باشد ارائه مدرک زبان الزامی است.
 • حداقل مدرک دیپلم داشته باشد.
 • پیشنهاد کاری تمام وقت از یک کارفرما در نیوبرانزویک دریافت کرده باشد.
 • کسب و کار پیشنهاد شده باید حداقل به مدت 1 سال در نیوبرانزوئیک در حال کار باشد.
 • شغل پیشنهادی باید در یکی از سطوح سیستم طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) زیر داشته باشد:
  سطح 0، A یا B
  سطح C گروه 1، 3، 7، 8، 9
  سطح D گروه 1، 3، 7، 8، 9
 • اگر پیشنهاد شغلی در ارتباط با یکی از مشاغل سطح C و یا D درNOC است باید متقاضی حداقل به مدت 1 سال برای آن کارفرما کار کرده باشد.
 • قصد کار و زندگی در نیوبرانزویک را داشته باشد.
 • متقاضیان مهاجرت به نیوبرانزویک با حمایت کارفرما باید 50 امتیاز از جدول امتیازبندی زیر کسب کند:
سنامتیاز
22-245
25-5510
زبان
سطح مهارتانگلیسیفرانسوی
پیشرفته99
متوسط77
مبتدی44
تحصیلاتامتیاز
دکترا18
کارشناسی ارشد
کارشناسی15
کاردانی
دیپلم10
تجربه کاریامتیاز
5 سال10
4 سال8
3 سال6
2 سال4
1 سال2
انطباق پذیریامتیاز
داشتن نزدیکان در نیو برانزویک10
تحصیل در نیو برانزویک به مدت 1 سال5
تحصیل در نیو برانزویک به مدت 2 سال10
کار کردن در نیو برانزویک به مدت 1 سال در 5 سال گذشته10
کار کردن در نیو برانزویک به مدت 2 سال در 5 سال گذشته15
کار کردن همسر متقاضی در نیو برانزویک به مدت حداقل 6 ماه در 1 سال گذشته5
داشتن Labour Market Impact Assessment (LMIA) از دپارتمان منابع انسانی و توسعه مهارت کانادا
یا ؛
کارفرما در نیوبرانزویک نشان دهد که نیروی مورد نظر را نتوانسه است از بین شهروندان کانادا یا ساکنین دارای اقامت دائم پیدا کند و خواهان استخدام متقاضی از طریق برنامه NB PNP هستند.
10
استخدام متقاضی در شغل دوم5

فرم ارزیابی جاب آفر

جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت کاری به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تکمیل فرم ارزیابی جاب آفر (پیشنهاد شغلی)