نیروی کار متخصص در نیوبرانزوئیک با حمایت خانواده

نیروی کار متخصص در نیوبرانزوئیک با حمایت خانواده، این روش مهاجرتی افرادی را مورد هدف قرار می دهد که در نیو برانزویک کار کرده باشند و نزدیکانی نیز در این استان داشته باشند. در این روش متقاضی و همسرش باید توسط یکی از اعضای خانواده ساکن در نیو برانزویک حمایت شوند.

متقاضییان مهاجرت به نیوبرانزوئیک با حمایت خانواده باید یکی از روابط زیر را با خانواده حمایت کننده داشته باشد:

 • فرزند مستقل
 • برادر یا خواهر
 • خواهرزاده یا برادرزاده
 • نوه

متقاضی مهاجرت به نیوبرانزوئیک با حمایت خانواده باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • سن 50-22 سال داشته باشد داشتد.
 • مهارت زبان کافی برای زندگی و کار در نیو برانزویک را داشته باشد.
 • حداقل مدرک کاردانی داشته باشد.
 • حداقل 2 سال سابقه کار در شغل مورد نظر خود جهت مهاجرت به نیوبرانزوئیک در 5 سال گذشته داشته باشد.
 • شغلی در یکی از سطوح سیستم طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) زیر داشته باشد:
 • سطح 0، A یا B
 • سطح C گروه 1، 3، 7، 8، 9
 • سطح D گروه 1، 3، 7، 8، 9
 • قصد کار و زندگی کردن در نیوبرانزوئیک را داشته باشد و برنامه سکونت (Settlement Plan) خود را که توسط افیسر اداره مهاجرت ارزیابی می شود ارسال کند.
 • حداقل 10,000 دلار کانادا دارایی داشته باشد و به ازای هر یک از اعضای خانواده 2,000 دلار اضافه بر آن باید داشته باشد.

مهاجرت به نیوبرانزوئیک با حمایت خانواده

فرد حامی باید شرایط زیر را داشته باشند :

 • شهروند کانادا یا دارای اقامت دائم کانادا و ساکن نیوبرازویک باشد.
 • حداقل به مدت 12 ماه مشغول به کار در نیوبرانزوئیک باشد. شغل متقاضی باید یکی از مشاغل سطح 0، A یا B و یا سطح C گروه 1، 3، 7، 8، 9 باشد.
 • در مصاحبه با آفیسر Population Growth Division شرکت کند.
 • به متفاضی در آماده کردن برنامه سکونت کمک کند.

فرم ارزیابی جاب آفر

جهت دریافت مشاوره تلفنی رایگان در زمینه مهاجرت کاری به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تکمیل فرم ارزیابی جاب آفر (پیشنهاد شغلی)