مهاجرت به نیوبرانزویک با حمایت خانواده

روش مهاجرت به نیوبرانزویک با حمایت خانواده مهاجرتی افرادی را مورد هدف قرار می دهد که در نیوبرانزویک کار کرده باشند و نزدیکانی نیز در این استان داشته باشند. در این روش متقاضی و همسرش باید توسط یکی از اعضای خانواده ساکن در نیوبرانزویک حمایت شوند.

متقاضییان مهاجرت به نیوبرانزویک با حمایت خانواده باید یکی از روابط زیر را با خانواده حمایت کننده داشته باشد:

 • فرزند مستقل
 • برادر یا خواهر
 • خواهرزاده یا برادرزاده
 • نوه

متقاضی مهاجرت به نیوبرانزویک با حمایت خانواده باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • سن 50-22 سال داشته باشد داشتد.
 • مهارت زبان کافی برای زندگی و کار در نیوبرانزویک را داشته باشد.
 • حداقل مدرک کاردانی داشته باشد.
 • حداقل 2 سال سابقه کار در شغل مورد نظر خود جهت مهاجرت به نیوبرانزویک با حمایت خانواده در 5 سال گذشته داشته باشد.

 

شغلی در یکی از سطوح سیستم طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) زیر داشته باشد:

 • سطح 0، A یا B
 • سطح C گروه 1، 3، 7، 8، 9
 • سطح D گروه 1، 3، 7، 8، 9
 • قصد کار و زندگی کردن در نیوبرانزویک را داشته باشد و برنامه سکونت (Settlement Plan) خود را که توسط افیسر اداره مهاجرت ارزیابی می شود ارسال کند.
 • حداقل 10,000 دلار کانادا دارایی داشته باشد و به ازای هر یک از اعضای خانواده 2,000 دلار اضافه بر آن باید داشته باشد.

مهاجرت به نیوبرانزویک با حمایت خانواده

فرد حامی باید شرایط زیر را داشته باشند :

 • شهروند کانادا یا دارای اقامت دائم کانادا و ساکن نیوبرانزویک باشد.
 • حداقل به مدت 12 ماه مشغول به کار در نیوبرانزوئیک باشد. شغل متقاضی باید یکی از مشاغل سطح 0، A یا B و یا سطح C گروه 1، 3، 7، 8، 9 باشد.
 • در مصاحبه با آفیسر Population Growth Division شرکت کند.
 • به متفاضی در آماده کردن برنامه سکونت کمک کند.

فرم ارزیابی جاب آفر

جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت کاری به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تکمیل فرم ارزیابی جاب آفر (پیشنهاد شغلی)