مجوز کار با کارفرمای خاص (مشخص شده)

مجوز کار با کارفرمای خاص (مشخص) به شما این امکان را می‌دهد که مطابق با شرایط موجود در پروانه کار خود مشغول به کار شوید.

شرایط مجوز کار با کارفرمای خاص شامل موارد زیر است:

  • نام کارفرمایی که می‌توانید برای آن کار کنید.
  • مدت زمانی که می‌توانید کار کنید.
  • محلی که می‌توانید در آن کار کنید (در صورت وجود).

به عنوان مثال، فرض کنید یک دانشجوی بین المللی در کانادا هستید که در کانادا تحصیل می‌کند و به عنوان بخشی از برنامه تحصیلی خود، در مکانهای همکاری گروهی یا به عنوان کار آموز مشغول به کار هستید. در این حالت ممکن است صلاحیت دریافت مجوز کار اشتراکی را داشته باشید. این نوع مجوز کار، یک مجوز کار آزاد است که به شما اجازه می دهد نام موسسه یا مدرسه خود را به عنوان کارفرمای مربوطه ذکر نمائید.

فرم ارزیابی جاب آفر

جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت کاری به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تکمیل فرم ارزیابی جاب آفر (پیشنهاد شغلی)