متخصصین بهداشت و درمان بریتیش کلمبیا

پذیرش متخصصین بهداشت و درمان بریتیش کلمبیا مخصوص پزشکان، پرستاران، پرستاران روانپزشکی، ماماها و متخصصین بهداشت حرفه ای همراه با پیشنهاد شغلی از سوی یک سازمان بهداشت عمومی است. حداقل امتیاز مورد نیاز برای مهاجرت از طریق متخصصین حوزهی بهداشت و درمان بریتیش کلمبیا 135 از 200 امتیاز است.

متقاضیان پذیرش متخصصین بهداشت و درمان بریتیش کلمبیا علاوه بر داشتن شرایط عمومی مهاجرت از طریق مهارت باید شرایط زیر را نیز دارا باشند:

 • پیشنهاد کار اشتغال نامشخص و تمام وقت از یک سازمان بهداشت عمومی به عنوان :

  • پزشک
  • پزشک متخصص
  • ماما
  • پرستار دیپلمه دارای پروانه رسمی
  • پرستار روانپزشکی دیپلمه دارای پروانه رسمی
  • پرستار دیپلمه دارای تخصص بخصوص
  • مشاغل وابسته به بهداشت مانند:
   • سونوگرافیست
   • داروساز بالینی
   • تکنسین آزمایشگاه
   • تکنسین رادیولوژی
   • کاردرمان
   •  فیزیوتراپیست
 • حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط با شغل پیشنهادی و در صورت لزوم ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز برای سمت شغلی مدنظر

 • دریافت یک پیشنهاد کتبی برای استخدام از طرف کارفرما به طوریکه:

  • امضا و تاریخ زده شده توسط یک کارمند یا صاحب شرکتی که مجاز به استخدام کارمندان است.
  • امضا و تاریخ زده شده توسط شما که نشان دهد شما پیشنهاد شغل را قبول کرده اید.
 • توانایی اثبات داشتن حداقل درآمد و امرار معاش و پرداخت هزینه های مسکن و مخارج زندگی خود در استان بریتیش کلمبیا را با استفاده از یکی از موارد زیر:

  • دستمزد سالیانه در استان بریتیش کلمبیا
  • محل سکونت در استان بریتیش کلمبیا
  • حداقل درآمد بر اساس تعداد اعضای خانواده (طبق جدول زیر باشد )
تعداد اعضای خانوادهمنطقه ونکووربقیه مناطق بریتیش کلمبیا
1$22804$19006
2$28390$23659
3$34902$29087
4$42376$35316
5$48062$40054
6$54205$45175
7 یا بیشتر$60350$50296
 • داشتن حداقل مهارت زبان در سطح CLB 4 برای همه ی مشاغلی که جزء یکی از گروه های شغلی B،C یا D هستند.

فرم ارزیابی جاب آفر

جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت کاری به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تکمیل فرم ارزیابی جاب آفر (پیشنهاد شغلی)