سیستم مالیات حقوق و درآمد در کانادا و سایر استانها

برخلاف انگلستان و ایالات متحده، پیش از جنگ جهانی اول، اخذ مالیات حقوق در کانادا دریافت نمی گردید. عدم وجود مالیات حقوق در کانادا به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی در تلاش های کانادا برای جذب مهاجر دیده می شد، زیرا مالیات در کانادا در مقایسه با دیگر کشورها به طرز قابل توجهی کم بود. قبل از جنگ، دولت های فدرال کانادا برای بیشتر درآمدهای خود به تعرفه ها و درآمد گمرکی تحت نظارت سیاست ملی متکی بودند و دولت های استانی عمدتاً از طریق مدیریت منابع طبیعی خود را حفظ می کردند.

حزب لیبرال نیاز احتمالی به وضع مالیات حقوق در کانادا را در صورت موفقیت در مذاکرات آنها در مورد توافق تجارت آزاد با ایالات متحده در اوایل قرن بیستم در نظر گرفت، اما محافظه کاران در سال 1911 با مخالفت با تجارت آزاد لیبرال ها را شکست دادند. حزب محافظه کار با مالیات بر ارزش افزوده در کانادا مخالفت کرد زیرا می خواست مهاجران را عمدتاً از بریتانیا و ایالات متحده جذب کند و تمایل داشت این امر انگیزه ای برای ورود مهاجران باشد.

سپس لایحه موقت جدید وزیر دارایی کانادا سر توماس وایت “قانون مالیات بر درآمد جنگ” در 25 ژوئیه 1917 وارد کمیته کل شد اما با مقاومت روبرو گردید. هزینه های دوران جنگ، محافظه کاران را مجبور کرد تا گزینه های خود را دوباره بررسی کنند و در سال 1918، دولت زمان جنگ تحت رهبری سر رابرت بوردن، مالیات بر درآمد «موقت» را برای پوشش هزینه ها وضع کرد.

باوجود مالیات بر ارزش افزوده در کانادا، این کشور در طول جنگ بدهی های قابل توجهی داشت و پس از پایان جنگ نتوانست از درآمد مالیات حقوق در کانادا چشم پوشی کند. با انتخاب دولت لیبرال نخست وزیر ویلیام لیون مکنزی کینگ، بخش عمده ای از سیاست ملی برچیده شد و مالیات بر درآمد از آن زمان به قوت خود باقی مانده است.

مالیات بر درآمد در کانادا چگونه محاسبه می شود؟

مالیات حقوق در کانادا جدا از مالیات بر درآمد استانی یا منطقه ای محاسبه می شود. با این حال، به جز استان کبک هر دو در یک اظهارنامه مالیاتی محاسبه می شوند.

بر اساس مالیات بر ارزش افزوده در کانادا فدرال، از سال 2016، 5 براکت مالیاتی وجود دارد و هر استان دارای چند براکت مالیاتی مختص خود است. نرخ های مالیات حقوق در کانادا به صورت فدرال و استانی یا منطقه ای در جدول های نرخ مالیات که در ادامه شاهد آن خواهید بود ذکر شده تا مالیات دهندگان بتوانند کل نرخ مالیات پرداخت شده، ازجمله مالیات های اضافی استانی را در صورت لزوم مشاهده کنند.

در پروسه دریافت مالیات ابتدا درآمد مشمول مالیات در کانادا محاسبه می شود. درآمد مشمول مالیات در کانادا برای محاسبات فدرال و استانی یا منطقه ای یکسان است، به جز کبک، که درآمد مشمول مالیات ممکن است با مقدار فدرال متفاوت باشد.

نرخ مالیات فدرال برای سال 2021

نرخ مالیات حقوق در کانادا در سال 2021 به صورت زیر تدوین شده است:

  • 15% از 49,020 دلار اول درآمد مشمول مالیات، به علاوه
  • 5% از درآمد مشمول مالیات 49,020 دلاری (در قسمت درآمد مشمول مالیات بیش از 49,020 تا 98,040 دلار) به علاوه
  • 26٪ در 53,939 دلار درآمد مشمول مالیات (در بخش درآمد مشمول مالیات بیش از 98,040 دلار تا 151,978 دلار)، به علاوه
  • 29٪ در 64,533 دلار درآمد مشمول مالیات (در بخش درآمد مشمول مالیات بیش از 151,978 تا 216,511 دلار)، به علاوه
  • 33٪ از درآمد مشمول مالیات بیش از 216,511 دلار

جهت محاسبه مالیات حقوق در کانادا و اظهارنامه سود، به لینک زیر مراجعه کنید.

محاسبات مالیات حقوق در کانادا

نرخ مالیات استانی و منطقه ای برای سال 2021

مالیات بر ارزش افزوده در کانادا برای همه استان ها (به جز استان کبک) و مناطق به همان روش مالیات فدرال محاسبه می شود.

نرخ مالیات استانی و منطقه ای (نمودار ترکیبی)

استان ها و مناطقمیزان
نیوفاندلند و لابرادور8.7٪ در اولین 38,031 دلار درآمد مشمول مالیات، +
14.5% برای مبلغ 38,080 دلار به بالا، +
15.8% برای مبلغ 59,812 دلار به بالا، +
17.3٪ برای مبلع 54,390 دلار به بالا، +
18.3٪ برای مبلغ بیش از 190,363 دلار
جزیره پرنس ادوارد9.8% برای مبلغ 31,984دلار اول درآمد مشمول مالیات، +
13.8%برای مبلغ 31,985 دلار به بالا، +
16.7٪ برای مبلغ بیش از 63,969 دلار
نوا اسکوشیا8.79٪ برای اولین 29,590 دلار درآمد مشمول مالیات، +
14.95%برای 29,590 دلار به بالا، +
16.67% برای مبلغ 33820 دلار به بالا، +
17.5% برای مبلغ 57,000 دلار بعدی، +
21% برای مبلغ بیش از150,000 دلار
نیوبرانزویک9.68٪ برای مبلغ 43,835دلار اول درآمد مشمول مالیات، +
14.82٪ برای مبلغ برای $43,836 به بالا، +
16.52% برای مبلغ 54,863 دلار به بالا، +
17.84% برای مبلغ 19,849دلار بعدی، +
20.3٪ برای مبلغ بیش از 162,38 دلار
کبک45,105 دلار یا کمتر 15 درصد
بیش از مبلغ 45,105 دلار اما نه بیشتر از 90,200 90200 دلار 20%
بیش ازمبلغ 90200 دلار اما نه بیشتر از 10,9755 دلار 24%
بیش از مبلغ 109,755 دلار 25.75٪
انتاریو5.05% برای مبلغ 45,142 دلار اول درآمد مشمول مالیات، +
9.15٪ برای مبلغ 45,145 دلار به بالا، +
11.16% برای مبلغ 59,713 دلار به بالا، +
12.16% برای مبلغ70,000 دلار به بالا، +
13.16٪ در مبلغ بیش از 220,000 دلار
مانیتوبا10.8٪ در 33,723 دلار اول درآمد مشمول مالیات، +
12.75% در 39,162 دلار به بالا، +
17.4٪ در مبلغ بیش از 72,885 دلار
ساسکاچوان10.5% برای مبلغ 45,677 دلار اول درآمد مشمول مالیات، +
12.5% برای مبلغ 84,829 دلار به بالا، +
14.5٪ برای مبلغ بیش از 130,506 دلار
آلبرتا10% برای مبلغ131,220 دلار اول درآمد مشمول مالیات، +
12% برای مبلغ 26,244 دلار به بالا، +
13٪ برای مبلغ 52,488 دلار به بالا، +
14% برای مبلغ 104,976 دلار به بالا، +
15٪ برای مبلغ بیش از 314,928 دلار
بریتیش کلمبیا5.06% برای مبلغ در 42,184دلار اول درآمد مشمول مالیات، +
7.7% برای مبلغ 42185 دلار به بالا، +
10.5% برای مبلغ12,497دلار به بالا، +
12.29% برای مبلغ دلار به بالا، +
14.7% برای مبلغ 41,860 دلار به بالا، +
16.8% برای مبلغ 62,937 دلار به بالا، +
برای مبلغ بیش از 222,420 دلار
یوکان6.4% برای مبلغ اولین 49,020دلار درآمد مشمول مالیات، +
9% برای مبلغ 49,020 دلار به بالا، +
10.9% برای مبلغ 53,938 دلار به بالا، +
12.8٪ برای مبلغ 348,022 دلاربه بالا، +
15% برای مبلغ بالای 500,000دلار
سرزمین های شمال غربی5.9% برای مبلغ 44,396 دلار اول درآمد مشمول مالیات، +
8.6% برای مبلغ44,400 دلار به بالا، +
12.2% برای مبلغ 55,566 دلار به بالا، +
14.05٪ برای مبلغ مبلغ بیش از 144,362 دلار
نوناووت4٪ برای مبلغ اولین 46,740 دلار درآمد مشمول مالیات، +
7% برای مبلغ 46,740 دلار به بالا، +
9٪ برای مبلغ 58,498 دلار به بالا، +
11.5٪ برای مبلغ مبلغ بیش از 151,978 دلار

برای سال 2022: از 12,719 دلار به 14,398 دلار برای مالیات دهندگان با درآمد خالص (خط23,600) 155,625 دلار یا کمتر. برای درآمدهای بالاتر از این آستانه، مبلغ اضافی 1679 دلار کاهش می یابد تا زمانی که در درآمد خالص 221,708 دلار به صفر می رسد.

اگر شما هم قصد مهاجرت به کانادا را دارید و سوالاتی در مورد سیستم مالیات حقوق در کانادا دارید همین امروز با موسسه مهاجرتی ایلیا تماس بگیرید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند.

فرم ارزیابی عمومی

جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تکمیل فرم ارزیابی عمومی