سیستم رتبه بندی CRS

در این مقاله در باره سیستم رتبه بندی CRS خواهیم دانست. سیستم اکسپرس اینتری مهمترین جریان ورود متخصصین بین‌المللی به کشور کانادا و اقامت دائم آنها می‌باشد. با توجه به مزیت های این جریان و برنامه‌های مهاجرتی آن، سالانه افراد زیادی برای تحقق بخشیدن به رویاهای خود از این طریق اقدام می‌کنند.

در این بین، برنامه اسکیل ورکر فدرال با داشتن مزیت عدم نیازمندی به سوابق تحصیلات و کار کانادایی از محبوب ترین برنامه ‌ها برای متقاضیان مهاجرتی به حساب می‌آید. محبوبیت برنامه اسکیل ورکر فدرال موجب رقابت شدید برای ورود به این برنامه شده‌ است. از این رو اداره مهاجرت کانادا با طراحی یک سیستم رتبه بندی دقیق تحت عنوان سیستم رتبه بندی CRS (Comprehensive Ranking System, CRS) اقدام به رتبه بندی متقاضیان واجد شرایط بر اساس امتیازات آنها می‌کند.

سیستم رتبه بندی CRS برای مرحله دوم فدرال اسکیل ورکر

سیستم رتبه بندی CRS برای مرحله دوم فدرال اسکیل ورکر دارای چهار قسمت می‌باشد که متقاضی و همسر او (در صورت متاهل بودن) بنا بر اطلاعات و سوابق خود از آنها امتیاز دریافت می کنند. این دسته بندی ها به ترتیب شامل موارد زیر می‌باشند:

  1. فاکتور های متقاضی اصلی
  2. فاکتورهای مربوط به همسر متقاضی
  3. فاکتورهای مربوط به توانایی انتقال پذیری مهارت های متقاضی
  4. امتیازات اضافی

در سیستم رتبه بندی CRS متقاضی بر اساس چهار گروه امتیاز اشاره شده در بالا تا سقف 1200 امتیاز را می‌تواند کسب کند و از طریق امتیاز بدست آمده می‌تواند برای برنامه‌های مهاجرتی تحت جریان اکسپرس اینتری اقدام نماید. در قسمت بعدی هر یک از این دسته بندی ها را بصورت دقیق تر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

فاکتورهای متقاضی اصلی سیستم رتبه بندی CRS

سنمتقاضی اصلی متاهل (حداکثر 100 امتیاز)متقاضی اصلی مجرد (حداکثر 110 امتیاز)
17 سال و یا کمتر00
18 سال9099
19 سال95105
بین 20 و 29 سال100110
30 سال95105
31 سال9099
32 سال8594
33 سال8088
34 سال7583
35 سال7077
36 سال6572
37 سال6066
38 سال5561
39 سال5055
40 سال4550
41 سال3539
42 سال2528
43 سال1517
44 سال56
45 سال و یا بیشتر00

فاکتور تحصیلات / Education

سطح تحصیلاتمتقاضی متاهلمتقاضی مجرد
کمتر از تحصیلات دبیرستان00
فارغ‌التحصیل دوره‌ی دبیرستان (دیپلم)2830
مدرک، گواهی و یا دیپلم یک ساله از یک دانشگاه، کالج، مدارس فنی و حرفه‌ای و یا آموزشگاه‌های آموزش عالی8490
مدرک، گواهی و یا دیپلم دو ساله از یک دانشگاه، کالج، مدارس فنی و حرفه‌ای و یا آموزشگاه‌های آموزش عالی9198
مدرک کارشناسی و یا مدرک، گواهی و یا دیپلم سه ساله از یک دانشگاه، کالج، مدارس فنی و حرفه‌ای و یا آموزشگاه‌های آموزش عالی112120
دو عدد مدرک، دیپلم و یا گواهی از یک دانشگاه، کالج، مدارس فنی و حرفه‌ای و یا آموزشگاه‌های آموزش عالی (یکی از این مدارک بایستی مربوط به یک برنامه تحصیلی حداقل 3 ساله باشد).119128
مدرک کارشناسی ارشد و یا مدرک دکتری حرفه‌ای (مدرک دکترا حرفه‌ای بایستی در یکی از ضمینه های پزشکی، دامپزشکی، داندانپزشکی، اپتومتری، حقوق، کایروپراکتیک و یا داروسازی باشد.)126135
مدرک دکتری PH.D دانشگاهی140150

فاکتور توانایی در زبان رسمی / Official Language Proficiency

فاکتور زبان برای متقاضی اصلی بر اساس مهارت هر فرد متفاوت است و هر شخص می تواند یکی از زبان ها (انگلیسی و یا فرانسوی) را به عنوان زبان اول خود انتخاب نماید.

زبان رسمی اول / First Official Language

سطح‌بندی استاندارد کشور کانادا (CLB) به ازای هر مهارتمتقاضی متاهلمتقاضی مجرد
کمتر از CLB400
CLB4 و CLB566
CLB689
CLB71617
CLB82223
CLB92931
CLB10 و بیشتر3234

زبان رسمی دوم / Second Official Language

حداکثر امتیاز برای هر مهارت (خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن) به صورت زیر می‌باشد:

  • 6 امتیاز به ازای هر مهارت برای متقاضی متاهل (تا سقف 22 امتیاز در مجموع)
  • 6 امتیاز به ازای هر مهارت برای متقاضی مجرد (تا سقف 24 امتیاز در مجموع)
سطح‌بندی استاندارد کشور کانادا (CLB) به ازای هر مهارتمتقاضی متاهلمتقاضی مجرد
CLB4 و یا کمتر00
CLB5 و CLB611
CLB7 و CLB833
CLB9 و بیشتر66

فاکتور تجربه‌ی کار کانادایی / Canadian Work Experience

مجموع امتیازهای ممکن در این فاکتورها بصورت زیر می‌باشد:

  • متقاضی متاهل: حداکثر 460 امتیاز
  • متقاضی مجرد: حداکثر 500 امتیاز
تجربه‌ی کار کاناداییمتقاضی متاهلمتقاضی مجرد
بدون تجربه و یا کمتر از یک سال00
1 سال3540
2 سال4653
3 سال5664
4 سال6372
5 سال و بیشتر7080

فاکتورهای همسر متقاضی
Spouse/Common-Law Partner Factors

سطح تحصیلات همسر متقاضی / Spouse/Common-Law Partner Level of Education

نکته: N/A به این معنا است که با توجه به مجرد بودن متقاضی و یا عدم اقدام همسر متقاضی برای مهاجرت، از این سری فاکتورها نمی‌تواند امتیازی بگیرد.

سطح تحصیلاتهمسر متقاضی اقدام می‌کندمتقاضی مجرد است و یا همسر قصد اقدام کردن ندارد
کمتر از تحصیلات دبیرستان0N/A
فارغ‌التحصیل دوره‌ی دبیرستان (دیپلم)2N/A
مدرک، گواهی و یا دیپلم یک ساله از یک دانشگاه، کالج، مدارس فنی و حرفه‌ای و یا آموزشگاه ‌های آموزش عالی6N/A
مدرک، گواهی و یا دیپلم دو ساله از یک دانشگاه، کالج، مدارس فنی و حرفه‌ای و یا آموزشگاه‌های آموزش عالی7N/A
مدرک کارشناسی و یا مدرک، گواهی و یا دیپلم سه ساله از یک دانشگاه، کالج، مدارس فنی و حرفه‌ای و یا آموزشگاه‌های آموزش عالی8N/A
دو عدد مدرک، دیپلم و یا گواهی از یک دانشگاه، کالج، مدارس فنی و حرفه‌ای و یا آموزشگاه‌های آموزش عالی ( یکی از این مدارک بایستی مربوط به یک برنامه تحصیلی حداقل 3 ساله باشد).9N/A
مدرک کارشناسی ارشد و یا مدرک دکتری حرفه‌ای (مدرک دکترا حرفه‌ای بایستی در یکی از ضمینه های پزشکی، دامپزشکی، داندانپزشکی، اپتومتری، حقوق، کایروپراکتیک و یا داروسازی باشد.)10N/A
مدرک دکتری PH.D دانشگاهی10N/A

فاکتور توانایی همسر متقاضی در زبان رسمی / Spouse/Common-Law Partner Official Language Proficiency

در سیستم رتبه بندی CRS، امتیاز فاکتور زبان برای همسر متقاضی فقط در یک مهارت زبان ارزیابی می شود.

زبان رسمی اول / First Official Language

نکته: N/A به این معنا است که با توجه به مجرد بودن متقاضی و یا عدم اقدام همسر متقاضی برای مهاجرت، از این سری فاکتورها نمی‌تواند امتیازی بگیرد.

سطح‌بندی استاندارد کشور کانادا (CLB) به ازای هر مهارتمتقاضی متاهلمتقاضی مجرد
CLB4 و یا کمتر0N/A
CLB5 و CLB61N/A
CLB7 و CLB83N/A
CLB9 و بیشتر5N/A

فاکتور تجربه‌ی کار کانادایی همسر متقاضی / Spouse/Common-Law Partner’s Canadian Work Experience

نکته: N/A به این معنا است که با توجه به مجرد بودن متقاضی و یا عدم اقدام همسر متقاضی برای مهاجرت، از این سری فاکتورها نمی‌تواند امتیازی بگیرد.

تجربه‌ی کار کاناداییمتقاضی متاهلمتقاضی مجرد
بدون تجربه و یا کمتر از یک سال0N/A
1 سال5N/A
2 سال7N/A
3 سال8N/A
4 سال9N/A
5 سال و بیشتر10N/A

نکته: در صورتی که متقاضی اصلی متاهل باشد می تواند بدون در نظر گرفتن امتیازات همسر اقدام نماید و بعد از دریافت اقامت دائم خود، به عنوان اسپانسر شیپ همسر خود را به کانادا بیاورد.

مجموع امتیازهای ممکن در فاکتورهای متقاضی اصلی + فاکتورهای همسر متقاضی:

  • متقاضی متاهل: حداکثر 500 امتیاز
  • متقاضی مجرد: N/A

 

فاکتورهای قابلیت انطباق پذیری مهارت ها
Skills Transferability Factors

تحصیلات / Education

همراه با تسلط زبانی خوب (معادل سیستم سطح بندی توانایی زبان کانادا CLB7 و یا بالاتر) و مدرک تحصیلی تکمیلیکسب امتیاز CLB7 یا بالاتر در تمامی مهارتهای زبان رسمی اول با یک یا بیش از یک مهارت با امتیاز کمتر از CLB9کسب امتیاز CLB9 و یا بیشتر در تمامی مهارتهای زبان رسمی اول
تکمیل تحصیلات دبیرستان یا کمتر00
تحصیلات تکمیلی برای مدت یک سال یا بیشتر1325
دو مدرک و یا بیشتر از آن در تحصیلات تکمیلی که حداقل یکی از آنها باید مربوط به یک برنامه تحصیلات تکمیلی به مدت حداقل 3 سال2550
مدرک دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد و یا در سطح یک مدرک حرفه‌ای مربوط به یکی از عناوین شغلی سطح A موجود در لیست مشاغل ملی کانادا (NOC) که در هر استان قوانین خاصی برای کار کردن در آن حوزه لازم است.2550
مدرک دانشگاهی در سطح دکتری PH.D دانشگاهی2550

تجربه‌ی کار کانادایی / Canadian Work Experience

تجربه‌ی کار کانادایی همراه با یک مدرک تحصیلات تکمیلی امتیازات برای تحصیلات + 1 سال تجربه‌ی کار کاناداییامتیازات برای تحصیلات + 2 سال یا بیشتر تجربه‌ی کار کانادایی
تکمیل تحصیلات دبیرستان یا کمتر00
تحصیلات تکمیلی برای مدت یک سال یا بیشتر 1325
دو مدرک و یا بیشتر از آن در تحصیلات تکمیلی که حداقل یکی از آنها باید مربوط به یک برنامه تحصیلات تکمیلی به مدت حداقل 3 سال2550
مدرک دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد و یا در سطح یک مدرک حرفه‌ای مربوط به یکی از عناوین شغلی سطح A موجود در لیست مشاغل ملی کانادا (NOC) که در هر استان قوانین خاصی برای کار کردن در آن حوزه لازم است.2550
مدرک دانشگاهی در سطح دکتری PH.D دانشگاهی 2550

فاکتور تجربه‌ کار غیر کانادایی / Foreign Work Experience

میزان تجربه‌ی کاریامتیازات برای تحصیلات + 1 سال تجربه‌ی کار کاناداییامتیازات برای تحصیلات + 2 سال یا بیشتر تجربه‌ی کار کانادایی
بدون تجربه‌ی کاری00
1 یا 2 سال تجربه کاری غیرکانادایی1325
3 سال یا بیشتر تجربه‌ی کاری غیر کانادایی2550

تجربه کار غیر کانادایی همراه با تجربه‌ی کار کانادایی / Foreign Work Experience With Canadian Work Experience

میزان تجربه‌ی کاریامتیازات برای تحصیلات + 1 سال تجربه‌ی کار کاناداییامتیازات برای تحصیلات + 2 سال یا بیشتر تجربه‌ی کار کانادایی
بدون تجربه‌ی کاری00
1 یا 2 سال تجربه کاری غیرکانادایی1325
3 سال یا بیشتر تجربه‌ی کاری غیر کانادایی2550

گواهی مهارت / Certificate of Qualification

مجموع امتیازهای ممکن در فاکتورهای متقاضی اصلی + فاکتورهای همسر متقاضی + فاکتورهای قابلیت انتقال: حداکثر 600 امتیاز برای تمامی متقاضیان

گواهی مهارت (برای موقعیتهای شغلی حرفه‌ای) به همراه توانایی زبانی مناسب (CLB5 یا بالاتر)گواهی مهارت همراه با کسب CLB5 در تمامی مهارتهای زبانی و یک یا بیش از یک مهارت در CLB7 گواهی مهارت همراه با کسب CLB7 در تمامی مهارتهای زبانی
همراه با گواهی مهارت2550

امتیازات اضافی / Additional Points

امتیازات اضافیحداکثر 600 امتیاز
داشتن برادر و یا خواهری که شهروند و یا درای اقامت دائم در کانادا است (این شخص میتواند برادر و یا خواهر همسر متقاضی نیز باشد)15
کسب امتیاز NCLC7 یا بالاتر در تمامی مهارتهای زبان فرانسه و کسب CLB4 و یا عدم ارائه زبان انگلیسی15
کسب امتیاز NCLC7 یا بالاتر در تمامی مهارتهای زبان فرانسه و کسب CLB5 در تمامی مهارتها زبان انگلیسی30
تحصیلات تکمیلی در کانادا – دریافت مدرک یک یا دو ساله15
تحصیلات تکمیلی در کانادا – دریافت مدرک 3 ساله یا بیشتر30
داشتن پیشنهاد شغلی – گروه شغلی NOC 0200
داشتن پیشنهاد شغلی – گروه شغلی NOC 0, A, B50
داشتن دعوت نامه استانی600

مجموع سیستم رتبه بندی CRS ممکن در بخش امتیازهای اضافی: حداکثر 600 امتیاز

مجموع امتیازهای ممکن در فاکتورهای متقاضی اصلی + فاکتورهای همسر متقاضی + فاکتورهای قابلیت انطباق پذیری مهارت ها + امتیازات اضافی: حداکثر 1200 امتیاز برای تمامی متقاضیان

فرم ارزیابی جاب آفر

جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت کاری به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تکمیل فرم ارزیابی جاب آفر (پیشنهاد شغلی)