تجربه کار در منیتوبا

روش تجربه کار در منیتوبا مختص نیروی کار ماهری است که دارای سابقه کار در منیتوبا هستند و درخواست اقامت دائم منیتوبا دارند. متقاضیان از طریق 5 معیار: مهارت زبان، سن، تجربه کاری، تحصیلات و انطباق پذیری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و امتیازبندی می‌شوند.

نیروی کار متخصص برای اخذ اقامت دائم منیتوبا با توجه به تجربه کار در منیتوبا باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • داشتن حداقل 6 ماه تجربه کاری در یکی از مشاغل مورد تقاضای منیتوبا برای نیروی کار خارجی دارای اقامت موقت و دانشجویان بین المللی (کار مربوطه لازم نیست در ارتباط با رشته فرد باشد.)

یا 

 • داشتن حداقل 1 سال تجربه کاری در یکی از مشاغل مورد تقاضای منیتوبا برای دانشجویان بین المللی فارغ التحصیل شده از خارج از استان منیتوبا (کار مربوطه لازم نیست در ارتباط با رشته فرد باشد.)

یا 

 • داشتن حداقل 1 سال تجربه کار در منیتوبا در شغلی که در لیست مشاغل مورد تقاضای منیتوبا نیست، برای نیروی کار خارجی دارای اقامت موقت.

یا 

 • داشتن حداقل 1 سال تجربه کار در منیتوبا در شغلی که در لیست مشاغل مورد تقاضای منیتوبا نیست، برای دانشجویان بین المللی فارغ التحصیل شده از منیتوبا
 • در هنگام ثبت درخواست، باید در منیتوبا اقامت داشته باشید یا مشغول کار باشید.
 • شما باید یک پیشنهاد شغلی طولانی مدت و تمام وقت داشته باشید.
 • حداقل مهارت زبان بستگی به شغل پیشنهادی به متقاضی دارد.
 • حداقل CLB 7 برای شغل های طبقه بندی شده
 • حداقل CLB 6 برای تجارت های ضروری
 • حداقل CLB 5 برای مشاغل سطح 0 ، A، یا B NOC
 • حداقل CLB 4 برای مشاغل سطح C یا D NOC
 • برای مهارت با حداقل CLB 5 در زبان رسمی دوم نیز امتیاز در نظر گرفته می شود.
 • شما باید قصد و توانایی خود برای زندگی کردن در منیتوبا را نشان دهید.

روش‌های دیگر مهاجرت به کانادا از طریق استان منیتوبا

متقاضیان روش تجربه کار در منیتوبا باید از 100 امتیاز حداقل 60 امتیاز کسب کنند تا بتوانند برای برنامه کاندید استان منیتوبا اقدام کنند.

جدول امتیازبندی اول:

1- زبان
زبان اول (انگلیسی یا فرانسوی) امتیاز
CLB 8 یا بالاتر20
CLB 718
CLB 616
CLB 514
CLB 412
CLB 3 یا پایین تر0
زبان دوم (انگلیسی یا فرانسوی)امتیاز
CLB 5 یا بالاتر5
2- سنامتیاز
184
196
208
21-4510
468
476
484
492
50 یا بالاتر0
3- تجربه کاری(در 5 سال گذشته)امتیاز
کمتر از 1 سال0
1 سال8
2 سال10
3 سال12
4 سال یا بیشتر15
4- تحصیلاتامتیاز
کارشناسی ارشد یا دکترا25
دو مدرک فوق دیپلم یا لیسانس هر یک به مدت حداقل 2 سال23
فوق دیپلم یا لیسانس به مدت 2 سال یا بیشتر 20
مدرک 1 ساله14
مدرک فنی14
نداشتن تحصیلات دانشگاهی0
5- انطباق پذیریامتیاز
خویشاوندان نزدیک در مانیتوبا20
دعوت به اپلای از طرف MPNP به عنوان بازدید کاری 20
حداقل 6 ماه سابقه کاری در مانیتوبا12
کامل کردن دوره دانشگاهی 2 ساله یا بیشتر در مانیتوبا12
کامل کردن دوره دانشگاهی 1 ساله یا بیشتر در مانیتوبا10
دوست یا خویشاوند دور در مانیتوبا10
قصد اقامت خارج از وینیپگ5
مجموع100

متقاضیانی که از سیستم امتیازبندی قبلی حداقل 60 امتیاز به دست آورده باشند، مجدداً توسط سیستم امتیازبندی دیگری که مجموعاً 1000 امتیاز دارد ارزیابی می شوند. این سیستم امتیازبندی علاوه بر 5 فاکتور قبلی فاکتور ریسک را نیز اضافه کرده است (فاکتور ریسک فاکتور منفی می باشد). کاندید هایی که در این سیستم بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند گواهی کاندید دریافت خواهند کرد که با استفاده از آن می توانند اقامت دائم کانادا را به دست آورند.

جدول امتیازبندی دوم:

1- زبان
زبان اول (انگلیسی یا فرانسوی) امتیاز
CLB 8 یا بالاتر25 برای هر مهارت
CLB 722 برای هر مهارت
CLB 620 برای هر مهارت
CLB 517 برای هر مهارت
CLB 412 برای هر مهارت
CLB 3 یا پایین تر0
زبان دوم (انگلیسی یا فرانسوی)امتیاز
CLB 5 یا بالاتر25
حداکثر امتیاز زبان125
2- سنامتیاز
1820
1930
2040
21-4575
4640
4730
4820
4910
50 یا بالاتر0
حداکثر امتیاز سن75
3- تجربه کاری(در 5 سال گذشته)امتیاز
کمتر از 1 سال0
1 سال40
2 سال50
3 سال60
4 سال یا بیشتر75
تاییدیه کار یا مدرک توسط سازمان های استانی100
حداکثر امتیاز تجربه کاری175
4- تحصیلاتامتیاز
کارشناسی ارشد یا دکترا125
دو مدرک فوق دیپلم یا لیسانس هر یک به مدت حداقل 2 سال115
یک مدرک فوق دیپلم یا لیسانس 3 ساله یا بیشتر110
فوق دیپلم یا لیسانس به مدت 2 سال یا بیشتر 100
مدرک 1 ساله70
مدرک فنی70
نداشتن تحصیلات دانشگاهی0
حداکثر امتیاز تحصیلات125
5- انطباق پذیریامتیاز
خویشاوندان نزدیک در مانیتوبا200
دعوت به اپلای از طریق طرح استراتژیک500
حداقل 6 ماه سابقه کاری در مانیتوبا100
کامل کردن دوره دانشگاهی 2 ساله یا بیشتر در مانیتوبا100
کامل کردن دوره دانشگاهی 1 ساله یا بیشتر در مانیتوبا50
دوست یا خویشاوند دور در مانیتوبا50
قصد اقامت خارج از وینیپگ50
کار کردن در مانیتوبا به طور پیوسته به مدت حداقل 6 ماه با پیشنهاد شغلی از همان کارفرما500
حداکثر امتیاز انطباق پذیری500
6- ارزیابی ریسکامتیاز
خویشاوندان نزدیک در دیگر استان ها و نداشتن خویشاوند نزدیک در مانیتوبا0
تجربه کاری در استان های دیگر100-
تحصیل در استان های دیگر100-
درخواست قبلی به استان های دیگر0
حداکثر امتیاز فاکتور ارزیابی ریسک200-
مجموع1000

فرم ارزیابی عمومی

جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تکمیل فرم ارزیابی عمومی