اکسپرس اینتری پرنس ادوارد

افرادی که شرایط اکسپرس اینتری فدرال را دارند و قصد سکونت در جزیره پرنس ادوارد را نیز دارند می‌توانند از طریق این روش برای مهاجرت از طریق اکسپرس اینتری پرنس ادوارد اقدام کنند.

متقاضیان اکسپرس اینتری پرنس ادوارد ممکن است تحت یکی از برنامه‌های مهاجرتی فدرال زیر اقدام کرده باشند، آن ها باید شرایط هر یک از این برنامه ها را داشته باشند:
 • برنامه نیروی کار متخصص فدرال
 • برنامه تجارت حرفه ای فدرال
 • گروه تجربه کانادایی

شرایط متقاضیان برنامه نیروی کار متخصص فدرال:

 • داشتن حداقل یکسال تجربه کاری در مشاغل سطح 0، A یا B NOC در 10 سال گذشته.
 • داشتن سطح زبان CLB7 برای زبان انگلیسی یا فرانسه
 • داشتن مدرک تحصیلی از کانادا یا از خارج از کانادا با داشتن گزارش ارزیابی مدرک تحصیلی (ECA)

شرایط متقاضیان برنامه تجارت حرفه ای فدرال:

 • داشتن پیشنهاد شغلی حداقل یکساله از حداکثر دو کارفرما در کانادا یا داشتن یک گواهینامه صلاحیت از یک استان یا منطقه
 • داشتن حداقل مهارت زبان CLB 5 برای speaking و listening و CLB 4 برای reading و writing
 • داشتن حداقل 2 سال تجربه کاری تمام وقت در 5 سال گذشته در یکی از مشاغل زیر:
 • گروه شغلی کد NOC سری 72:صنعت، برق ، ساختمان و سازه
 • گروه شغلی کد NOC سری 73:تعمیر و نگهداری و بهره برداری تجهیزات تجاری
 • گروه شغلی کد NOC سری 82:سوپروایزر و کارهای فنی در منابع طبیعی ،کشاورزی و تولیدات وابسته
 • گروه شغلی کد NOC سری 92:سرپرست کنترل ،تولید و پردازش
 • گروه شغلی کد NOC سری 632:آشپز و سرآشپز
 • گروه شغلی کد NOC سری 633:نانوا،قصاب

متقاضیان روش اکسپرس اینتری پرنس ادوارد باید قصد سکونت خارج از استان کبک را داشته باشند، چرا که برنامه نیروی متخصص کبک مخصوص به خود استان کبک می‌باشد.

شرایط متقاضیان برنامه تجربه کانادایی:

 • داشتن حداقل یکسال تجربه کاری حرفه ای تمام وقت در کانادا در 36 ماه گذشته
 • داشتن زبان CLB 5 یا 7 بسته به سطح شغل

متقاضیانی اکسپرس اینتری پرنس ادوارد که شرایط یکی از این سه برنامه مهاجرتی فدرال را داشته باشند باید یک پروفایل اکسپرس اینتری در سایت اداره مهاجرت کانادا (IRCC) ایجاد کنند.

سپس این پروفایل‌ها ارزیابی و رتبه بندی می‌شوند و پروفایل‌هایی که بیشترین امتیاز را کسب کرده اند دعوت به اپلای می‌شوند. متقاضیانی که می خواهند امتیاز بیشتری کسب کنند می توانند برای یکی از استان هایی که قصد سکونت در آنجا را دارند نیز اقدام کنند.

از این طریق آن ها 600 امتیاز اضافه تر کسب خواهند کرد. بنابراین اگر شما برای اکسپرس اینتری پرینس ادوارد اقدام کنید، شانس پذیرفته شدن خود را با کسب 600 امتیاز اضافه افزایش خواهید داد.

روش اکسپرس اینتری پرنس ادوارد به دو دسته اکسپرس اینتری با داشتن پیشنهاد کاری و اکسپرس اینتری بدون داشتن پیشنهاد کاری تقسیم بندی می شود. حداکثر امتیاز قابل کسب برای هر دو روش 100 امتیاز است.

متقاضیان اکسپرس اینتری پرنس ادوارد که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند کاندید دریافت اقامت دائم پرینس ادوارد می شوند.

فرم ارزیابی جاب آفر

جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت کاری به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تکمیل فرم ارزیابی جاب آفر (پیشنهاد شغلی)