اولویت های بازار کار نوا اسکوشیا

روش اکسپرس اینتری بازار کار نوا اسکوشیا این امکان را می دهد که متخصصین خاصی را برای اقامت دائم کاندید کند. اولویت اکسپرس اینتری بازار کار نوا اسکوشیا با آموزشگاه های کودکان است.

لذا تمرکز استان بیشتر روی مشاغل مربوط به آموزش کودکان است. متقاضیان باید حداقل 67 امتیاز از 100 امتیاز را از جدول امتیازبندی برنامه مهاجرتی اکسپرس اینتری بازار کار نوا اسکوشیا (در پایین همین صفحه) کسب کنند تا کاندید دریافت اقامت دائم نوا اسکوشیا شوند.

متقاضیان مهاجرت از طریق اکسپرس اینتری بازار کار نوا اسکوشیا باید:

  • نامه ابراز تمایل (LOI) را از برنامه مهاجرتی نوا اسکوشیا تحت سیستم اکسپرس اینتری دریافت کنند.
  • درخواست خود را ظرف 30 روز از تاریخ صدور نامه ابراز تمایل ثبت کنند.
  • حداقل تجربه کاری مورد نیاز اکسپرس اینتری را داشته باشند. حداقل تجربه کاری برای 3 روش اکسپرس اینتری مطابق زیر است :
    • تجربه کانادایی: حداقل تجربه کاری برای این روش 1 سال در 3 سال گذشته است.
    • نیروی کار متخصص فدرال: حداقل تجربه کاری برای این روش 1 سال در 10 سال گذشته در یکی از مشاغل سطح 0، A یا B طبقه بندی مشاغل (NOC) است.
    • تجار متخصص فدرال: حداقل تجربه کاری برای این روش 2 سال در 5 سال گذشته است.
  • توان مالی کافی برای زندگی خود و خانواده خود را داشته باشد.

فرم ارزیابی جاب آفر

جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت کاری به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تکمیل فرم ارزیابی جاب آفر (پیشنهاد شغلی)