اکسپرس اینتری انتاریو

برای پذیرش در سیستم اکسپرس اینتری انتاریو شما ابتدا باید یک پروفایل در سیستم اکسپرس اینتری فدرال ایجاد کرده باشید و پس از آن برای اکسپرس اینتری Ontario اقدام کنید. در صورتی که مورد تأیید انتاریو قرار گرفتید از طرف این استان به شما اطلاع داده می‌شود. شما ابتدا باید حداقل امتیاز مورد نیاز برای اکسپرس اینتری فدرال را به دست آورید. جدول امتیازبندی اکسپرس اینتری فدرال در زیر آورده شده است. پس از آن جهت واجد شرایط بودن برای دریافت اقامت دائم انتاریو باید حداقل 67 امتیاز از 100 امتیاز را از جدول امتیازبندی OINP کسب کنید.

اکسپرس اینتری انتاریو شامل 3 زیر می شود:

جدول امتیازبندی اکسپرس اینتری فدرال

سنامتیاز همراه با همسرامتیاز بدون همسر
زیر 189099
1995105
20-29100110
3095105
319099
328594
338088
347583
357077
366572
376066
385561
395055
404550
413539
422528
431517
4465
45 یا بیشتر00
حداکثر امتیاز سن100110
تحصیلاتامتیاز همراه با همسرامتیاز همراه با همسر
زیر دیپلم00
دیپلم28 برای متقاضی و 2 برای همسر30
مدرک دانشگاهی 1ساله84 برای متقاضی و 6 برای همسر90
کاردانی91 برای متقاضی و 7 برای همسر98
کارشناسی112 برای متقاضی و 8 برای همسر120
دو یا بیش از دو مدرک دانشگاهی که حداقل یکی کامل شده باشد119 برای متقاضی و 9 برای همسر128
کارشناسی ارشد126 برای متقاضی و 10 برای همسر135
دکترا140 برای متقاضی و 10 برای همسر150
حداکثر امتیاز تحصیلات140 برای متقاضی و 10 برای همسر150
زبان
زبان اول (انگلیسی یا فرانسوی)امتیاز همراه با همسرامتیاز بدون همسر
برای هر زبان32 برای متقاضی و 5 برای همسر34
CLB 3 یا کمتر00
CLB 46 برای متقاضی و 0 برای همسر6
CLB 56 برای متقاضی و 1 برای همسر6
CLB 68 برای متقاضی و 1 برای همسر9
CLB 716 برای متقاضی و 3 برای همسر17
CLB 822 برای متقاضی و 3 برای همسر23
CLB 929 برای متقاضی و 5 برای همسر31
CLB 10 یا بیشتر32 برای متقاضی و 5 برای همسر34
حداکثر امتیاز زبان128 برای متقاضی 20 برای همسر136
زبان دوم (انگلیسی یا فرانسوی)امتیاز همراه با همسرامتیاز بدون همسر
برای هر زبان
66
CLB 4 یا کمتر00
6 یا CLB 511
8 یا CLB 733
CLB 9 یا بیشتر66
حداکثر امتیاز زبان2424
تجربه کاری در کاناداامتیاز همراه با همسرامتیاز بدون همسر
کمتر از 1 سال00
1 سال35 برای متقاضی و 5 برای همسر40
2 سال46 برای متقاضی و 7 برای همسر53
3 سال56 برای متقاضی و 8 برای همسر64
4 سال63 برای متقاضی و 9 برای همسر72
5 سال یا بیشتر70 برای متقاضی و 10 برای همسر80
حداکثر امتیاز تجربه کاری در کانادا70 برای متقاضی و 10 برای همسر80
تحصیل و تجربه کاری در کانادا1 سال تجربه کاری در کانادا2 سال یا بیشتر تجربه کاری در کانادا
نداشتن تحصیلات دانشگاهی00
مدرک دانشگاهی 1 ساله یا بیشتر1325
دو یا بیش از دو مدرک دانشگاهی که اولی 3 یا بیش از 3 سال طول کشیده باشد2550
حداکثر امتیاز تحصیل و تجربه کاری در کانادا2550
تحصیل و سطح زبانCLB 7 یا بیشتر در همه مهارت ها و حداقل یکی CLB 8CLB 9 یا بیشتر در همه مهارت ها
نداشتن تحصیلات دانشگاهی00
مدرک دانشگاهی 1 ساله یا بیشتر1325
دو یا بیش از دو مدرک دانشگاهی که اولی 3 یا بیش از 3 سال طول کشیده باشد2550
حداکثر امتیاز تحصیل و سطح زبان2550
سطح زبان و تجربه کاری خارج از کاناداCLB 7 یا بیشتر در همه مهارت ها و حداقل یکی CLB 8CLB 9 یا بیشتر در همه مهارت ها
نداشتن تجربه کاری00
1 یا 2 سال1325
3 سال یا بیشتر2550
حداکثر امتیاز سطح زبان و تجربه کاری خارج از کانادا2550
تجربه کار در کانادا و خارج از کانادا1 سال تجربه کار در کانادا2 سال یا بیشتر تجربه کار در کانادا
نداشتن تجربه کاری خارج از کانادا00
1 یا 2 سال تجربه کاری خارج از کانادا1325
3 سال یا بیشتر تجربه کاری خارج از کانادا2550
حداکثر امتیاز تجربه کار در کانادا و خارج از کانادا2550
گواهی مشاغل تجاری صادر شده به وسیله استانCLB 5 یا بیشتر در همه مهارت ها و حداقل یکی CLB 5 یا 6CLB 7 یا بیشتر در همه مهارت ها
گواهی مشاغل تجاری صادر شده به وسیله استان2550
حداکثر امتیاز گواهی مشاغل تجاری و سطح زبان2550
امتیازات اضافه
گواهی های کاندید برنامه مهاجرت استانی(PNP)امتیاز
گواهی کاندید از یکی از استان های کانادا بجز کبک600
پیشنهاد شغلیامتیاز
پیشنهاد شغلی از طرف کارفرما در کانادا در ارتباط با مشاغل گروه 00 NOC (مدیریت ارشد)200
پیشنهاد شغلی از طرف کارفرما در کانادا در دیگر مشاغل50
تحصیل در کاناداامتیاز
مدرک دانشگاهی 1 یا 2 ساله از کانادا15
مدرک دانشگاهی 3 ساله یا بیشتر30
مدرک کارشناسی ارشد یا گواهی حرفه ای در یکی از مشاغل سطح A NOC
مدرک دکترا
مهارت زبان فرانسهامتیاز
CLB 7 یا بیشتر در زبان فرانسه و CLB 4 یا کمتر در زبان انگلیسی (یا نداشتن مدرک زبان انگلیسی)15
CLB 7 یا بیشتر در زبان فرانسه و CLB 5 یا بیشتر در زبان انگلیسی30
خواهر یا برادر در کاناداامتیاز
داشتن خواهر یا برادر بالای 18 سال سن توسط متقاضی یا همسر او15

فرم ارزیابی جاب آفر

جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت کاری به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تکمیل فرم ارزیابی جاب آفر (پیشنهاد شغلی)