پذیرش در مدارس کانادا

نحوه دریافت پذیرش مدارس

نحوه دریافت پذیرش مدارس (دبیرستان) در کانادا: دریافت پذیرش در کانادا یک پروسه چند مرحله ای می‌باشد. بعضی از مراحل از مدرسه به مدرسه متفاوت خواهند بود. بنابراین باید با مدرسه ای که قصد درخواست پذیرش از آنها را دارید مدام در ارتباط باشید. اما به طور کلی راه های اصلی پذیرش برای اکثر دبیرستان…

ادامه مطلب