مشاغل پاره وقت کانادا

مشاغل پاره وقت کانادا

مشاغل پاره وقت کانادا و زندگی دانشجویی صندوق داری، تایپ کردن، فروشندگی و … مشاغلی هستند که می‌توانید به عنوان یک دانشجوی بین الملل برای تامین مخارج خود در آنها مشغول به کار شوید. در بیشتر مشاغل پاره وقت به شما کمترین حقوق ممکن  بصورت ساعتی پرداخت خواهد شد. که این حداقل بسته به قوانین…

ادامه مطلب