کار کردن به عنوان کار آموز

کار کردن به عنوان کار آموز

کار کردن به عنوان کار آموز یکی دیگر از روش های کار کردن در حین تحصیل، کار آموزی می‌باشد. برخی موسسات تجربه کاری را به عنوان بخشی از برنامه یا واحد های تحصیلی دانشجویان در نظر می‌گیرند. اگر یکی از شرایط زیر را دارا باشید می‌توانید برای ویزا مجوز کار (work permit) برای کارآموزی اقدام…

ادامه مطلب