ویزای کار پس از تحصیل

ویزای کار پس از تحصیل

ویزای کار پس از فارغ تحصیل شدن اگر از یک موسسه آموزش عالی تعیین شده دولت کانادا فارغ تحصیل شده اید و قصد کار کردن به صورت موقت در کانادا را دارید ممکن است برای دریافت ویزای مجوز کار پس از فارغ  تحصیل شدن (PGWP) واجد الشرایط شوید. همچنین به یاد داشته باشید تحصیل در…

ادامه مطلب