موسسات فنی و حرفه ای کانادا

موسسات فنی و حرفه ای کانادا

موسسات فنی و حرفه ای کانادا موسسات شغلی که برنامه‌های حرفه گرایانه ارائه می‌دهند به صورت خصوصی اداره می‌شوند. همچنین نام آنها موسسات فنی و حرفه ای می‌باشد که نزدیک به 1000 آموزشگاه از این نوع در کانادا دوره‌های کوتاه مدت از 3 ماه تا 23 ماه را ارائه می‌دهند. این موسسات گواهی علم آموزی…

ادامه مطلب