پذیرش دوره های زبان انگلیسی

دریافت پذیرش دوره های زبان انگلیسی

پذیرش دوره های زبان انگلیسی مطالعه زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ESL یا مطالعه زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی EFL یک برنامه مطالعاتی زبان انگلیسی برای افراد غیر خارجی زبان می‌باشد. اکثر برنامه های ESL در کلاس ها با جمعیت کم برگزار می‌شوند تا توجه استاد به افراد حاضر به یک اندازه باشد.…

ادامه مطلب