ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی

ویزای تحصیلی کانادا: تعداد دانشجویان بین المللی در کانادا بیشتر از 450000 می‌باشد که این رقم به طور مداوم در حال افزایش است. خیلی از این دانشجویان کانادا را در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفته جهت مهاجرت انتخاب می‌کنند. دلیل آن مزیتهای مشخصی است که تحصیل در کانادا با خود به ارمغان می آورد. افرادی…

ادامه مطلب