مدارس کانادا

مدارس کانادا

مدارس کانادا تحصیل در مدارس کانادا توسط دولت سرمایه گذاری می‌شود و تحت نظارت دولت فدرال‚ دولت ایالتی و دولت محلی می‌باشد. این قضیه بدان معناست که کودکان می‌توانند به صورت رایگان تحصیل نمایند. شرایط تحصیل کودکان جدا از نوع اقامت آنها بدون هزینه است زیرا این حق کودکان است. انواع مدرسه مدارس دولتی: این…

ادامه مطلب