سرمایه انسانی

یکی از روش های اخذ اقامت دائم کانادا از طریق استان انتاریو روش سرمایه انسانی است. این روش دارای دو زیر گروه فارغ التحصیلان بین المللی و اکسپرس اینتری انتاریو است. برای روش سرمایه انسانی …

ادامه مطلب

پیشنهاد کاری از کارفرما – نیروی کار خارجی

نیروی کار خارجی روش نیروی کار خارجی یکی از روشهای برنامه کاندید مهاجرتی استان انتاریو (OINP) است. این روش فرصتی برای افرادی است که پیشنهاد کار مشاغل سطح 0 ، A یا B را طبق سیستم طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) دریافت کرده اند. بر این اساس آنها می‌توانند برای اخذ ویزای اقامت دائم انتاریو…

ادامه مطلب

پیشنهاد کاری از کارفرما – دانش‌آموزان بین المللی

دانش‌آموزان بین المللی روش پیشنهاد کار از کارفرما – دانش‌آموزان بین المللی یک روش مهاجرتی بر اساس برنامه کاندید مهاجرتی استان انتاریو است. دانشجویان بین المللی که پیشنهاد شغلی در یکی از مشاغل سطح 0، A یا B NOC دریافت کرده اند می توانند اقامت دائم انتاریو را به دست آورند. این روش هم برای…

ادامه مطلب

پیشنهاد کاری از کارفرما – مهارت های مورد نیاز

مهارت های مورد نیاز روش پیشنهاد کاری از کارفرما – دانش‌آموزان بین المللی یک روش مهاجرتی بر اساس برنامه کاندید مهاجرتی استان انتاریو است. این روش به نیروی کار خارجی که پیشنهاد کاری در رابطه با یکی از مشاغل مورد نیاز استان انتاریو دارند این فرصت را می دهد تا اقامت دائم این استان را…

ادامه مطلب

پیشنهاد کاری از کارفرما

پیشنهاد کاری از کارفرما پیشنهاد کاری از کارفرما به سه گروه نیروی کار خارجی، دانش آموزان بین المللی و مهارت های مورد نیاز تقسیم بندی می‌شوند. برای این نوع پذیرش شما باید یک پیشنهاد کار تمام وقت و دائم از یک کارفرما در انتاریو داشته باشید تا ارزیابی شوید. برای مهاجرت به انتاریو از طریق…

ادامه مطلب