تغییر آدرس مراکز انگشت‌نگاری در استانبول و آنکارا

متقاضیان ویزای کانادا پس از انجام مراحل اولیه ثبت نام آنلاین خود باید حداکثر ظرف مدت 30 روز به یکی از سفارت های کانادا مراجعه کرده و برای انجام انگشت‌ نگاری و نهایی‌ کردن تقاضای ویزای خود، اقدام نمایند…

ادامه مطلب